Clubshow 2015

 

 

 

 

 

 

 

Deze prijzen werden uitgedeeld n.a.v. de Jongdierendag 2015.

Catalogus 2015 (1)
PDF – 17,7 MB 755 downloads

 

De clubshow 2015 kende iets minder deelnemers helaas maar de pret was er niet minder om. Op vrijdagochtend werden de dieren gekeurd en werden de keurmeesters en leden ondervraagd door maar liefst drie schoolklassen die in opdracht van de lerares een verslag over de keuring moesten schrijven! Dit was erg leuk en leerzaam, ook voor ons en hopelijk vinden een aantal van deze leerlingen de weg naar de vereniging?

 

PB060026.jpg

 

Vrijdagavond was er de prijsuitreiking, waarbij ook de prijsjes werden overhandigd van de afgelopen Jongdierendag. Dit waren ingelijste foto's van het dier, zie foto hier bovenaan de pagina. We hadden drie jubilarissen die werden gefeliciteerd, te weten; Luuk en Willy Severt en Frits Bergman. Ook werd Trees Severt in het zonnetje gezet voor al haar werkzaamheden bij de vereniging.

 

PB060077.jpg 

 

De dieren die op de show gewonnen hebben staan hieronder met foto vermeld:

 

BesteDwerghoen2015.jpg BesteHoen2015.jpg BesteDuif2015.jpg BestekonijnTT2015.jpg BestekonijnJ22015.jpg BesteCavia2015.jpg

BestehoenJ2015.jpg BesteSerama2015.jpg BestekonijnJ2015.jpg

 

De zaterdag en zondag werden goed bezocht, waarbij op de zaterdag een hobbykeuring was voor kinderen met hun dier die geen lid waren van de vereniging. Goede informatie kunnen geven en nageltjes geknipt hetgeen zeer gewaardeerd werd.

 

PB070001.jpg

 

Ook zijn er dit weekend alvast foto's gemaakt voor het 'Smoelenboek'. Hiermee willen we de leden een 'gezicht' geven voor de nieuwe leden en tevens direct het dier kunnen laten zien wat zij fokken. In overleg willen we nog aan de leden vragen of zij op de website willen staan of alleen apart in een document. De foto's zijn erg leuk geworden :-)

 

J_Rinkje.jpg Voorbeeld van de foto's voor het smoelenboek ...

 

Zondag na afloop van het opruimen hebben we enorm gezellig en lekker gegeten bij Smulhoek Isis in Eibergen.

 

2015-11-08195114.jpg 2015-11-08195158.jpg