www.kvoostachterhoek.nl
Home » Laatste Nieuws

 Laatste Nieuws

 

06-04-2019 RHD enting konijnen.

 

19-05-2018 RHD enting konijnen.

 

22-10-2017 Fotoalbum geplaatst van de hokkentocht in Heerde.

 

Op 12 augustus collectieve enting tegen RHD1 en RHD2 bij konijnen.

 

======================================================================

Beste leden en overige belangstellenden,
 
Bij deze wil het bestuur u allen op de hoogte brengen dat onze penningmeester Leo den Boer op 7 december nabij Rietmolen een ernstig auto ongeluk heeft gehad. 

Even een korte update over Leo den Boer; Leo is thuis maar gaat dan nog een paar keer week voor dagopname, voor therapie.
 
Het gaat steeds beter gelukkig maar Leo wil voor 2017 zijn penningmeester taak nog even laten rusten.
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur;
 
Jos, Henk, Greet, Peter en Hans (tijdelijk)

 

======================================================================= 

 

10-11-2016 Laatste nieuws Vogelgriep!

http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv.html 

 

Entplicht konijnen >>

 

=======================================================================

Onze vereniging heeft helaas afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden ...

 

IN MEMORIAM

Max de Vries

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van Max de Vries. Hij overleed op 27 juli 2015 op de leeftijd van 80 jaar na een betrekkelijk korte tijd van een afnemende gezondheid. Max was 52 jaar lid van onze vereniging en van de KLN. Altijd bereid te helpen en hij miste bijna geen vergadering, waar hij altijd duidelijk maar netjes zijn mening gaf. Velen zullen hem kennen als Tanfokker, hij hield zijn konijnen niet alleen voor shows, waar hij in de top meedraaide maar ook thuis kon hij van de dieren genieten en er rust bij vinden in moeilijke tijden. Voor altijd onze vriend, zo omschreef zijn familie hem, beter zou ik het niet kunnen zeggen. Wij wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.


Namens bestuur en leden van de K.V. Oost Achterhoek,
Jos Lepping voorzitter 

 

IN MEMORIAM

Henk ter Mors

Op de vroege morgen van zondag 19 april is op 85 jarige leeftijd ons lid Henk ter Mors overleden. Wie kende hem niet? Vele tentoonstellingen door het hele land heeft hij gewonnen met zijn witte Weners, ook was hij er altijd om te helpen als aandrager of schrijver. Henk was een duidelijk man, het was wit of zwart, leeg of vol. Als hij ergens voor ging dan voor 100%. Hij was goed van vertrouwen, maar bedonderen kon je hem maar één keer. Altijd bereid je te helpen. We hebben een fijn mens en een groot konijnenfokker verloren, die we niet zullen vergeten. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Namens bestuur en leden van de K.V. Oost Achterhoek,
Jos Lepping voorzitter                                                                            

 

=======================================================================            

Donderdagavond 21 mei 2015 a.s. LEZING door Bart van der Vlis. Lees HIER meer >>

 

=======================================================================

 

We zijn als vereniging uitgenodigd door Theo Hulshof van de klein dieren vereniging van Lichtenvoorde om een info avond over kippenrassen bij te wonen. Dit zal zijn op 30 april om 20.00 uur in de Blauwe Doffer te Lichtenvoorde. Deze avond word verzorgd door Ron Simons.

=======================================================================

 

Fokkersdag Achterhoeks Verband op Zaterdag 28 maart 2015

Voor 2015 hebben we als bestuur van uw Achterhoeks Verband een fokkersdag voor uw leden georganiseerd
in de wintermaanden zoals we in het verleden vaker hebben gedaan. In de bijlage treft u de uitnodiging.
 
Deelnemers kunnen zich rechstreeks opgeven bij Joop Bulten of via uw secretaris waarna u alle namen in 1 keer doorgeeft. Er dient vooraf via de bank betaald te worden. Hebben jullie nog vragen dan horen we het graag.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens het Achterhoeks Verband
secr. Marjan Holmer
 
Fokkersdag 2015 A.V. uitnodiging (1)
Word – 18.6 KB 90 downloads

=======================================================================

 

Cursus beginnende Hoenderfokkers 

 

Hierbij verzoeken wij u uw beginnende hoender en dwerghoenderfokkers te attenderen op de mogelijkheid van een KLN cursus voor startende fokkers. Startende fokkers zijn in onze optiek fokkers die tot vijf jaar een fokkersnummer (kaart) hebben.

Beginnende fokkers staan vaak voor een grote opgave om in korte tijd wegwijs te geraken in onze hobby, waardoor ze niet zelden de aansluiting met de ervaren fokkers missen. KLN wil deze fokkers d.m.v. een cursusdag een flink stuk op weg helpen.

Volgend op de succesvolle cursus voor beginnende  konijnenfokkers, geven we op zaterdag 21 maart 2015 ook een cursus voor beginnende hoenderfokkers. De cursus is alleen toegankelijk voor KLN leden (met een KLN fokkersnummer) en is gratis, evenals het cursusboek in PDF vorm. Voor  € 5,- kan ook het cursusboek in gedrukte vorm besteld worden.

Het belangrijkste deel is echter de cursusdag, waar ook veel praktische zaken aan de orde komen. Op de Noordshow 2016 wordt op zaterdag 9 januari nog een terugkomdag georganiseerd, waarbij de fokkers een instructie bij de kooien van hun eigen ras krijgen van keurmeesters.

Na het volgen van de cursus kennen de cursisten de weg binnen onze hobby en hebben ze de basiskennis om showwaardige dieren te kunnen showen.

De deelnemers betalen alleen € 15,- voor de gezamenlijke lunch.

Geïnteresseerde fokkers kunnen zich tot 24 februari opgeven bij Erna Sanders e-mail: erna.sanders@planet.nl, met opgaaf van naam, adres, telefoonnummer, fokkersnummer en of zij het cursusboek in gedrukte vorm willen ontvangen.

Belangstellende hebben zich pas echt opgegeven als de € 15,- of € 20,- is overgemaakt op rekeningnummer NL27RABO0110245695 (denk om de O van RABO en de 0).

 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)

Geri J. Glastra

 

==============================================================

 

Vogelgriep

 

29-12-2014 In de nacht van dinsdag op woensdag worden de beperkingen in het vogelgriepgebied Zoeterwoude opgeheven. Dit betekent dat ook daar het hobbypluimvee weer los mag. 

Alleen voor commercieel pluimvee zijn de naweeen van de vogelgriepuitbraak nog niet voorbij. Voor commercieel gehouden gevogelte blijft een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. 

Over de oorzaak van de uitbraken met  hoogpathogeen H5N8 is nog steeds niets definitief bekend. Sinds begin november zijn er tien uitbraken van hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld in de Europese Unie, op drie pluimveebedrijven in Duitsland, op vijf pluimveebedrijven in Nederland, op een kalkoenenbedrijf in Italië en op een eendenbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. De meest recente uitbraak was die in de buurt het Duitse Meppen, niet ver van de Nederlandse grens.

 

=====================================================================

 

 

 

19-10-2014 Voor het eerst op de ClubTT zal een lid van KV Oost Achterhoek een kleine demonstratie geven met Konijn-Hop. Tijdens de TT op 1 en 2 november 2014 zal er om 14.00 uur een demo zijn en kinderen mogen met hun eigen konijn komen om het Konijn-Hop te proberen. 

 

 

Vanavond op de ledenvergadering (16-10-2014) werden deze mooie borden en spandoek gepresenteerd! Het nieuwe logo van KV Oost Achterhoek komt heel mooi uit. 

 

 

 

Nieuwsbrief 09-07-2014

Beste leden,

Bij deze willen we jullie laten weten dat onze eigen website ongeveer klaar is. www.kvoostachterhoek.nl . Voor verdere aanvullingen en of opmerkingen kunnen jullie bij Greet Abbink of bij het bestuur een verzoek doen.  Foto’s en andere dingen uit het verleden zijn ook van harte welkom.

De hokkentocht staat gepland op 27 juli, deze zal met de auto worden gereden om zo de grotere afstanden die tussen de adressen zit te overbruggen. Hierbij zullen we gaan carpoolen. Ook zullen we bij de halve maan een bezoek brengen waarbij we de cheque zullen overhandigen. Opgave en de tijden staan in de uitnodiging.

Helaas heeft Bennie Beusing laten weten uit het bestuur te treden en we willen jullie dus ook alvast wat bedenktijd meegeven om eventueel het stokje van hem over te nemen.


Groeten, Pascalle Zemann