RHD enting voor Konijnen

 

Goedkoop konijnen enten door lidmaatschap Kleindiervereniging Oost Achterhoek.


Kleindier vereniging Oost Achterhoek organiseert voor haar leden een gezamenlijke enting tegen de konijnenziekte RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) ook wel VHS genoemd. Geënt wordt tegen beide varianten, de RHD1 en RHD2.
Deze akelige ziekte heeft de afgelopen jaren enorm veel slachtoffers geëist waarop de overkoepelende organisatie, de KLN, heeft besloten voor dieren die tentoonstellingen bezoeken een ent plicht in te stellen. Ook konijnen van hobbyhouders hebben baat bij deze enting, het is namelijk een gemene ziekte waarbij de dieren, zonder enige vorm van ziektebeeld, dood in het hok liggen.


Voor deze ziekte kan voorbehoedend geënt worden vanaf de leeftijd van 10 weken. Deze enting is voor particulieren met maar 1 of 2 konijnen behoorlijk prijzig. Als je echter lid wordt van onze vereniging (€15,00 voor volwassenen en €7,50 voor jeugdleden) kun je meedoen met de gezamenlijke enting en zijn de ent kosten bijzonder laag, namelijk tussen de €3,00 en €4,00 per dier. Er kan nu ook geënt worden met Nobivac Myxo-RHD Plus, deze enting kost 10 euro per konijn.


Tevens worden binnenkort weer de kippen geënt. Het lidmaatschap van onze vereniging zorgt er ook dan voor dat de entingskosten bijzonder laag zijn.


De eerstvolgende ent datum in 2020 vindt plaats op zaterdag 25 april en 16 mei op een nader te bepalen adres in Eibergen. Daarna volgen er, bij voldoende deelname, nog entdagen in mei, juli, september en oktober.

 

Meer info en opgeven kan via: frits_bergman@hotmail.com

 

Wat is RHD?

 

​Sinds 2015 is er in Nederland sprake van sterfte onder wilde en tamme konijnen door een nieuwe variant van Rabbit Hemorrhagic Disease, namelijk RHD2 (ook wel VHD2 genoemd). Deze variant dook als eerste op in 2010 in Frankrijk en heeft zich daarna langzaam over Europa verspreid. De eerste bevestigde gevallen in Nederland kwamen uit Noord-Brabant en Groningen.

 

Op basis van de huidige gegevens lijkt het virus zich nu geografisch in alle delen van Nederland te verspreiden. (Ook in Eibergen is middels sectie en laboratorium onderzoek RHD aangetoond ...) 


RHD is een zeer besmettelijke, vaak acuut dodelijke ziekte onder konijnen en wordt veroorzaakt door het RHD-virus (familie Caliciviridae). RHD2 wordt beschouwd als een apart serotype en er bestaan duidelijke verschillen met het klassieke RHD (RHD1). Infecties komen vrijwel uitsluitend voor bij Europese konijnen en het virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren.

 

Meer info is hier te vinden:

http://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/konijnenziekte-rhd2

 

 

Was er voorheen sprake van dieren die overleden vanaf 10 weken leeftijd, nu in 2017 zijn er ook jongere dieren die rond de speenleeftijd overlijden.

 

Over het algemeen verloopt de ziekte heel snel, de ene dag nog vrolijk in het hok, de andere dag dood. Maar ook wordt wel gezien dat jonge diertjes een dag lusteloos zijn en ademnood hebben.